USLOVI KORIŠĆENJA

 

UVOD

 

Hvala Vam što ste se odlučili za kupovinu preko imade.shop. Ovim dokumentom (zajedno sa dokumentima koji su navedeni u ovom tekstu) se utvrđuju opšta pravila i uslovi kojima se uređuje korišćenje ovog veb-sajta (www.imade.shop) i/ili mobilne aplikacije i povezane usluge (zajedno nazvane “Usluge”) koje stavlja na raspolaganje, koje su svojina, koje kontroliše, kojima upravlja i održava ih/ili hostuje IMADE d.o.o.

 

IMADE d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću, upisano u Registar privrednih subjekata Republike Srbije, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Poslovno ime društva: IMADE D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Adresa sedišta: Bulevar Zorana Đinđića 12e, Beograd - Novi Beograd

Matični broj: 21607967

Poreski identifikacioni broj (PIB): 112103359

Šifra delatnosti: 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta

Web adresa: www.imade.shop

Kontakt e-mail adresa: office@imade.shop

U daljem tekstu označeno kao IMADE d.o.o“ ili „Platforma imade.shop“ ili „imade.shop“ ili „mi“ ili „nas“.

 

Savetujemo Vam da pažljivo pročitate Uslove i našu Politiku o privatnosti i kolačićima pre korišćenja ovog veb-sajta. Prilikom korišćenja ovog veb-sajta, obavezujete se da ćete se pridržavati ovih Uslova i Politike o privatnosti i kolačićima. Ako se ne slažete s Uslovima i sa Politikom o privatnosti i kolačićima, nemojte da koristite ovaj veb-sajt.

imade.shop“ označava web-sajt (internet i mobilnu stranicu) i/ili mobilnu aplikciju koja je svojina, kojom upravlja, koju kontroliše i održava i/ili hostuje IMADE d.o.o., a preko koje Prodavnice stavljaju na tržište, reklamiraju, nude i prodaju svoje proizvode, ili to za njih u formi komisione prodaje čini IMADE d.o.o.“

 

Prodavnice“ označava profesionalnu prodavnicu/e modnih i drugih artikala ili proizvođača(e) modnih i drugih artikala koji kontinuirano ili s vremena na vreme reklamiraju, stavljaju na tržište, stavljaju na raspolaganje i prodaju svoje proizvode na Platformi imade.shop.

 

Stranice na internet platformi imade.shop koje se odnose na Usluge, sadržaj istih i infrastruktura stranica su svojina, njima upravlja i stavlja ih na raspolaganje IMADE d.o.o. isključivo za Vaše lično, nekomercijalno korišćenje (B2C), prema niže navedenim uslovima. Na pravni odnos koji IMADE d.o.o. ima sa Prodavnicama (kako su gore definisane) primenjuju se posebni uslovi koji regulišu (B2B) poslovni odnos koji IMADE d.o.o. ima sa svakom od ovih Prodavnica. Svaka Prodavnica postupa na profesionalni način u odnosu na IMADE d.o.o. kada stvara svoje proizvode koji su dostupni preko Platforme imade.shop (kako je gore definisana). Molimo da obratite pažnju da Prodavnice mogu, pored politike i posebnih uslova koji su navedeni na web sajtu IMADE d.o.o. imati, primenjivati i/ili zahtevati prihvatanje svojih sopstvenih opštih uslova (koji mogu da uključe određene disklejmere i ograničenje odgovornosti), a nad kojima IMADE d.o.o. nema kontrolu niti snosi odgovornost u pogledu istih.

 

 

OBIM I KORIŠĆENJE USLUGA

 

Usluge možete koristiti samo u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, našom Politikom o privatnosti i kolačićima, kao i drugim opštim aktima IMADE d.o.o. navedenim u ovom tekstu, čije odredbe su na osnovu pozivanja na iste sastavni deo ovih Uslova korišćenja (Politika o privatnosti i kolačićima).

 

Svrha Platforme imade.shop  je da se koristi za oglašavanje i kupoprodaju robe preko Interneta i drugih sredstava komuniciranja, za edukaciju Članova (kako su definisani dalje u tekstu) kako da koriste usluge informacionih tehnologija i unapređivanje istih, naročito e-trgovine.

 

Platforma imade.shop je isključivo marketinški portal/platforma za Prodavnice i sebe. Ukoliko imate problema s Prodavnicom ili robom, uslugama i/ili iskustvom koji su prodati ili treba da se prodaju, učinićemo sve razumne napore u našoj moći da Vam pomognemo u poslovima s Prodavnicom. S obzirom na to da se ugovorni odnos uspostavlja između Prodavnice i Vas kao kupca, te da u tom smislu sva prava koja kao potrošač imate u pogledu kupovine, možete ostvariti direktno prema prodavnici. Svaki pokušaj kupovine ma kog artikla iz ponude Prodavnice koji nije u skladu s ovim uslovima i dopunskim uslovima kako je gore navedeno, može da dovede do toga da nećete moći da ostvarite svoje pravo na povraćaj novca uplaćenog za porudžbinu koja nije u skladu sa ovim uslovima i uslovima propisanim važećim zakonima.

 

Preko Platforme imade.shop (i) Prodavnice – u obavljanju svoje poslovne delatnosti mogu da reklamiraju, stavljaju na tržište, nude i prodaju svoje proizvode, (ii) Članovi (kako su niže definisani) mogu iste da nađu, tragaju za njima, upoređuju i kupuju, ili plate (ako je primenjivo) i (iii) IMADE d.o.o. može samostalno da reklamira, nudi i prodaje proizvode u svojstvu Prodavnice.

 

S lakim pregledanjem preko Platforme imade.shop i preko virtuelne prodavnice Vaše omiljene Prodavnice možete da naručite artikal uz samo par klikova. Kliknite na proizvod koji želite da kupite, kliknite dugme KUPI SADA, ukoliko niste registrivani korisnik popunite podatke za pošiljku na stranici za plaćanje, odaberite način plaćanja i potvrdite kupovinu. Upotrebom ili korišćenjem Usluga Platforma imade.shop nastupa isključivo kao online platforma koja povezuje kupca i Prodavnicu u svojstvu prodavca, u kojim slučajevima Platforma imade.shop ne zasniva ugovorni odnos sa članom kao kupcem. U slučaju kupovine proizvoda određene Prodavnice, zasnivate direktan pravno obavezujući ugovorni odnos sa Prodavnicom o čijem se proizvodu radi, dok IMADE d.o.o. ne predstavlja ugovornu stranu i nije odgovorna za izvršenje ovog ugovora. U ovim slučajevima, Platforma imade.shop nastupa isključivo kao online platforma koja povezuje kupca i Prodavnicu u svojstvu prodavca, u kojim slučajevima Platforma imade.shop ne zasniva ugovorni odnos sa članom kao kupcem. IMADE d.o.o. ne predstavlja posrednika u zaključenju ugovora, a od momenta kada dostavite Vašu porudžbinu, mi smo isključivo platforma preko koje će biti preneti bitni podaci Vaše rezervacije/porudžbine odgovarajućoj Prodavnici/Prodavnicama, i putem koje će Vam povratnim mejlom biti poslata potvrda porudžbine u ime i za račun Prodavnice.

 

 U slučajevima u kojima se na osnovu komisione prodaje IMADE d.o.o. pojavljuje kao Prodavnica, ugovorni odnos nastaje u momentu potvrđivanja porudžbine između IMADE d.o.o. i člana kao kupca. U ovom slučaju, IMADE d.o.o. dostavlja članu-kupcu povratni mejl sa potvrdom porudžbine u svoje ime, a za račun Prodavnice, čime se smatra da je ugovorni odnos nastao između IMADE d.o.o i člana-kupca.

 

Kod opisa svakog proizvoda biće naznačeno ko je proizvođač konkretnog proizvoda. U Uslovima korišćenja svake Prodavnice (Shop policies) koji će se nalaziti na dnu svake Prodavnice, kao i detaljnom prikazu svakog proizvoda, biće jasno naznačeno da li je prodavac IMADE d.o.o. ili druga Prodavnica, kako bi Član tj. kupac unapred bio obavešten o tome sa kime će stupiti u ugovorni odnos u slučaju kupovine.

 

Sve cene na sajtu izražene su u vidu konačne cene po jedinici robe, uključujući poreze i dažbine.

 

Pri porucivanju proizvoda, kupac ce biti obavesten o ceni dostave.

Kada koristite ovaj veb-sajt ili mobilnu aplikaciju i naručujete proizvode preko ovog veb-sajta ili mobilne aplikacije, slažete se sa sledećim:

i. Koristićete ovaj veb-sajt ili mobilnu aplikaciju samo za upite i pravno valjane porudžbine.

ii. Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Ako se može razumno proceniti da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe.

iii. Navešćete imejl adresu, poštansku adresu i/ili druge informacije za kontakt koje su istinite i tačne. Takođe ste saglasni da možemo da koristimo te podatke da sa Vama stupimo u kontakt po pitanju Vaše porudžbine ako je to potrebno (pogledajte našu Politiku o privatnosti i kolačićima).

Ukoliko nam ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, ne možete da izvršite porudžbinu.

Kada izvršite porudžbinu preko ovog veb-sajta, izjavljujete da imate više od 18 godina i da ste pravno opunomoćeni za sklapanje obavezujućih ugovora.

 

 

KVALIFIKACIJA ZA ČLANSTVO

 

Usluge su dostupne posetiocima sajta ili Članovima. Clan može biti lice koji ima najmanje 18 godina ili više, koje se propisno registrovalo i koje Platforma imade.shop nije suspendovala ili uklonila iz ma kog razloga („Član“).

 

Kao član, saglasni ste da pružite istinite, tačne, važeće i kompletne informacije o sebi kako se zahteva u našem formularu za registraciju. Platforma imade.shop zadržava pravo da Vam otkaže ili zabrani članstvo iz bilo kog razloga u bilo koje doba, bez davanja prethodnog obaveštenja, ali, posebno, u slučaju povrede ovih Uslova korišćenja ili Politike o privatnosti i kolačićima.

 

Kada popunite i predate formular za registraciju, saglasili ste se da od nas dobijate e-mejl korespondenciju. Svaki Član ima pravo na jedan Internet nalog kod Platforme imade.shop u bilo koje doba. Platforma imade.shop zadržava pravo da ukloni višestruke registracije e-mail naloga. Nije dozvoljeno da koristite Usluge u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima korišćenja, ili da tražite vršenje ma koje protivzakonite aktivnosti ili druge aktivnosti kojom se vrši povreda prava IMADE d.o.o. ili drugih lica. Nezavisno od bilo kojih drugih prava ili ograničenja u ovim Uslovima korišćenja, nije dozvoljeno da koristite Usluge da bi: (a) prenosili preko ili putem Usluga ma koje informacije, podatke, tekst, slike, fajlove, linkove ili softver osim u vezi sa Vašim ovlašćenim korišćenjem Usluga ili drugačije kao odgovor na naše posebne zahteve za davanje informacija; (b) zarazili naše web stranice ili mobilne aplikacije ili na drugi način u vezi s Uslugama ma koji kompjuter ili web stranicu virusima, crvima i/ili štetnim kodovima; (c) dobili neovlašćeni pristup ma kom kompjuterskom sistemu; (d) se lažno predstavljali kao bilo koja druga osoba, uključujući, bez ograničenja, registrovanog Korisnika Usluga ili zaposlenog u društvu IMADE d.o.o.; (e) narušili privatnost ili prekršili lična ili vlasnička prava (uključujući pravo intelektualne svojine) ma kog fizičkog ili pravnog lica; (f) lažno predstavili identitet korisnika ili koristili lažnu e-mejl adresu; (g) onesposobili ili dobili pristup našim web stranicama ili mobilnim aplikacijama ili ma kojoj njihovoj komponenti; (h)  vršili prevarne radnje; ili (i) prikupljali ili preuzimali informacije koje se odnose na druge korisnike Usluga iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, radi slanja neželjenje e-mejl pošte tim korisnicima.

 

Odgovorni ste za poverljivost Vašeg Internet naloga i lozinke. Saglasni ste da prihvatite odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu ili s Vašom lozinkom. Saglasni ste da nas odmah obavestite u slučaju neovlašćene upotrebe Vašeg naloga ili druge povrede bezbednosti.

 

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

 

Član - kupac ima pravo da odustane od zaključenog ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

 

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora, koji će mu biti dostavljen u trenutku zaključenja ugovora, ili na drugi nedvosmislen način.

 

Obrazac za odustanak od ugovora možete pronaći na sledećem linku.

 

Kupac ima pravo da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak od ugovora Prodavnici – prodavcu. U ovom slučaju, Prodavnica je dužna da ga bez odlaganja obavesti o prijemu u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

 

Izjava o odustanku od ugovora smatraće se blagovremenom ukoliko je u navedenom roku upućena Prodavnici koja je prodavac u konkretnom ugovoru.

 

Kupac je dužan da vrati robu prodavcu (Prodavnici ili IMADE d.o.o. kada je on bio prodavac) ili licu ovlašćenom od strane njega, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

 

REFUNDACIJA SREDSTAVA

 

Prodavnica sa kojom ste zaključili ugovor će vam najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema popunjenog obrasca ili drugog vida obaveštenja, vratiti uplaćen iznos, računajući troškove dostave.

 

Artikli koji budu vraćeni radi refundacije na osnovu Vaše uplate biće refundirani prema prvobitnoj kupoprodajnoj ceni.

 

Prodavnica može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

 

Molimo obratite pažnju da kada kupujete proizvod od Prodavnice, zasnivate direktan (pravno obavezujući) ugovorni odnos sa Prodavnicom i stoga odgovornost i obaveza refundacije iznosa koji ste uplatili ili zamene je na Prodavnici i njegovim uslovima za refundaciju plaćene cene i/ili zamene artikala.

 

 

 

REKLAMACIJE

 

U slučaju reklamacije, Član - kupac se mora obratiti Prodavnici sa kojom je zaključio kupoprodajni ugovor, i to na način određen Uslovima korišćenja konkretne Prodavnice sa kojom je zaključio ugovor.

 

INFORMACIJE O ČLANOVIMA

 

Informacije ili podaci o ličnosti koje delite s nama biće obrađivani u skladu sa Politikom o privatnosti i kolačićima. Kada koristite ovaj veb-sajt, saglasni ste sa obradom podataka i informacija i izjavljujete da su svi podaci i informacije koje navedete istinite i tačne.

 

TAČNOST SADRŽAJA, OGRANIČENJA U POGLEDU KOLIČINE

 

Kada se vrše Usluge, informacija koju saopštava Platforma imade.shop zasniva se na informaciji dobijenoj od Prodavnice. Prodavnice koje stavljaju na tržište, nude i prodaju svoje proizvode preko Platforme imade.shop imaju pristup sistemima i ekstra netu Platforme imade.shop i oni su u potpunosti odgovorni za ažuriranje cena, količinu, dostupnost, politiku i uslove prodaje i druge relevantne informacije koje se prikazuju na Platformi imade.shop. Učinićemo sve razumne napore i postaraćemo se da ispravimo greške kad god je to praktično moguće, ali ne garantujemo da su sve informacije precizne, potpune ili tačne, niti možemo da budemo odgovorni za bilo koje greške (uključujući očigledne i štamparske greške) i bilo  koje prekide, netačne, dvosmislene ili neistinite informacije ili za nedostavljanje informacija. Svaka Prodavnica je odgovorna u svako doba za preciznost, potpunost i tačnost informacija prikazanih na Platformi imade.shop.

 

Smatra se da su informacije koje pružamo u vezi s Uslugama i Platformom imade.shop potpune i pouzdane; međutim, informacije mogu sadržati štamparske greške i druge greške ili netačnosti. Učinićemo sve razumne napore i postaraćemo se da ispravimo takve greške čim to praktično bude moguće. Zadržavamo pravo da: (i) u slučaju da željeni proizvod nije na stanju, obavestimo kupca pre potvrde porudžbine (ii) ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste; i (iii) izmenimo sadržaj, promotivne ponude ili druge informacije. Takođe zadržavamo pravo da ograničimo količine (uključujući i nakon što je stavljena i/ili potvrđena porudžbina) kao i da izmenimo, suspendujemo ili prekinemo reklamiranje Prodavnice u bilo koje doba bez obaveštenja o tome (uključujući i nakon što je porudžbina predata i/ili potvrđena). Ponuda za ma koje proizvode u određeno vreme ne garantuje da će proizvodi biti na raspolaganju. U punom obimu dozvoljenom zakonom, ako proizvod koji se nudi ili prodaje preko Platforme imade.shop ne odgovara opisu, Vaše pravno sredstvo je da ga vratite pod ovde navedenim uslovima.

 

VLASNIČKA PRAVA

 

Vi ovim potvrđujete i saglasni ste da sadržaj, softver, materijali i druge komponente (uključujući, bez ograničenja naše logotipe, grafičke simbole, video klipove, muziku, kompjuterske ikonice i zaglavlja stranica) koji se koriste u vezi s Uslugama, su svojina IMADE doo, i/ili njegovih filijala, zavisnih društava ili davalaca licenci i da su zaštićeni autorskim pravom, žigovima, uslužnim žigovima ili drugim vlasničkim pravima i zakonima.  Naša Usluga se pruža samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu.  Shodno navedenom, saglasni ste da nećete da prodajete, dajete pod licencu, izdajte u najam, menjate, distribuirate, kopirate, reprodukujete, emitujete, javno prikazujete, javno izvodite, objavljujete, adaptirate, redigujete ili stvarate derivativna dela-radove na osnovu sadržaja ili od materijala koji je dostupan na našim web stranicama ili mobilnim aplikacijama ili na drugi način dostupan u vezi s Uslugama za bilo koju komercijalnu ili konkurentsku delatnost ili svrhu. Pozivanje na ma koji Proizvod, usluge ili druge informacije ili drugačije ne predstavlja niti podrazumeva podršku, sponzorstvo ili preporuku istih niti bilo kakvu vezu s istima od strane IMADE d.o.o. Svi žigovi i/ili sadržaj koji nisu svojina IMADE d.o.o i koji se pojavljuju na ili u vezi s Uslugama  su svojina pojedinačnih vlasnika. Zabranjeno je korišćenje sadržaja i materijala u bilo koje svrhe koje nisu izričito dozvoljene ovim Uslovima korišćenja. Platforma imade.shop se oslanja na mrežu nezavisnih  prodavaca koji isporučuju neke od proizvoda koje reklamiramo i direktno Vam ih dostavljaju. Nismo odgovorni ni za jednu  povredu autorskog prava, žigova, vizuelnog izgleda proizvoda ili drugih vlasničkih prava ili prava intelektualne svojine koja nastanu na osnovu sadržaja objavljenog na sajtu ili prenetog u vezi s Uslugama  ili artikala koji se reklamiraju na našim web stranicama ili mobilnim aplikacijama, od strane naših prodavaca.

 

VEZE SA WEB STRANICAMA TREĆIH LICA, BEZ PREĆUTNOG ODOBRENJA

 

Web stranice i mobilne aplikacije društva IMADE d.o.o. mogu da sadrže linkove prema drugim web stranicama na Internetu. Ovim potvrđujete da mi nemamo kontrolu nad takvim web stranicama i da nismo odgovorni za  tačnost, sadržinu, zakonitost ili bilo koji drugi aspekt ma koje povezane web stranice. Ni u kom slučaju bilo koje upućivanje na treće lice, web stranicu trećeg lica ili proizvod trećeg lica neće da se tumači da dajemo odobrenje ili podržavamo treće lice, web stranicu trećeg lica ili bilo koji proizvod ili uslugu trećeg lica.

 

NAKNADA ŠTETE

 

Korišćenjem usluga vi kao Prodavnica, saglasni ste da nadoknadite štetu, zaštitite i odbranite IMADE d.o.o,  njegovo matično društvo, zavisna društva, odeljenja i filijale i njihove funkcionere, direktore, zaposlene, pravne sledbenike, zastupnike, zamenike, partnere, nezavisne  preduzimače, prodavce, proizvođače, distributere, predstavnike i filijale za sve odštetne zahteve, štetu, gubitak, odgovornost i sve troškove i izdatke za odbranu od zahteva, uključujući, bez ograničenja, advokatske troškove koji nastanu direktno ili indirektno na osnovu odštetnog zahteva (uključujući, bez ograničenja, zahteve koje su postavila treća lice zbog povrede prava intelektualne svojine) trećeg lica koji nastanu u vezi sa (i) Vašim korišćenjem Usluga usled kojih je došlo do kršenja ovih Uslova korišćenja i/ili koja nastanu usled povrede ovih Uslova korišćenja (uključujući, bez ograničenja, svaku povredu predstavljanja i garancija koja su ovde navedena); i/ili (ii) usled Vaših aktivnosti ili propusta u vezi s Uslugama usled kojih je došlo do povrede, zloupotrebe ili druge povrede autorskog prava, žiga, poslovne tajne ili drugih prava ma kog lica. Saglasni ste da u potpunosti sarađujete kako se od Vas bude razumno očekivalo da bi se osporio bilo koji odštetni zahtev. Društvo IMADE d.o.o. zadržava pravo da samo vodi odbranu od odštetnog zahteva i da kontroliše bilo koji predmet uz uslov da mu naknadite štetu za koju ostajete odgovorni kao i da ga zaštitite.

 

IMADE d.o.o. ne posreduje u trgovini između Prodavnice i Članova. Svaka trgovina ili razmena između ovih lica je na sopstveni rizik. IMADE d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine. Ovo ograničenje ne primenjuje se u slučaju kada IMADE d.o.o. nastupa kao komisionar u prodaji proizvoda određene Prodavnice, u kom slučaju važe opšta  zakonska pravila naknade štete.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

U punom obimu dozvoljenom zakonom društvo IMADE d.o.o. nije i neće nikada da bude odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu uključujući telesne povrede ili smrt (bilo da se radi o deliktnoj odgovornosti, ugovornoj odgovornosti ili objektivnoj odgovornosti) koja bi nastala usled radnji ili propusta Prodavnica, Članova ili ma kog trećeg lica ili od bilo koje opreme ili programiranja koje je povezano ili se koristi u vezi s Uslugama. Svi sadržaji koje obezbede naši prodavci ne odražavaju uvek mišljenje ili politiku društva IMADE d.o.o.

 

U punom obimu dozvoljenom zakonom, društvo IMADE d.o.o. neće biti odgovorno za bilo koje probleme ili tehničku neispravnost bilo kog telefonskog aparata ili kablovske mreže ili linija, kompjuterskih sistema, servera ili davalaca Internet usluga, nefunkcionisanja elektronske pošte ili plejera usled tehničkih problema ili zagušenja saobraćaja na Internetu ili u vezi s Uslugama, uključujući sva oštećenja ili štetu na kompjuteru Člana ili drugog lica koja je nastala u vezi sa ili na osnovu učešća  u Uslugama ili kroz Usluge.

 

Prodavnice se zaključenjem ugovora sa IMADE d.o.o. obavezuju da na oglasnu platformu IMADE d.o.o. neće postavljati oglase koji su u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i drugim relevantnim zakonima.

Na osnovu člana 16 Zakona o elektronskoj trgovini RS, IMADE d.o.o. kao pružalac usluge informacionog društva, tj. internet oglasna platforma, ne snosi odgovornost za sadržaj poruka na sajtu koje  potiču od Prodavnice, niti za sadržaj elektronskih poruka koje Prodavnice ili/i Članovi i/ili korisnici sajta razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar IMADE d.o.o.

Na osnovu člana 19 Zakona o elektronskoj trgovini RS,  IMADE d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Prodavnice u oglasima svojih proizvoda uključuju linkove ka tim drugim portalima.

Na osnovu člana 20 Zakona o elektronskoj trgovini RS, IMADE d.o.o. ne snosi odgovornost i nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje Prodavnica, Članova i/ili korisnika sajta.

.

OGRANIČENA ODGOVORNOST

 

Imade d.o.o. kao oglasna platforma,  ne snosi odgovornost prema Prodavnici, Članu ili bilo kom trećem licu koje se pojavljuje kao kupac, za ispunjenje obaveza koje su nastale zaključenjem ugovora preko ove platforme.

 

Imade doo ne predstavlja ugovornu stranu niti posrednika izmedju kupca (Člana ili ne) i konkretne Prodavnice.

 

Imade doo jedino odgovara za ispunjenje svojih ugovornih obaveza prema Prodavnici ili prema kupcu u slucajevima kada se pojavjuje kao prodavac.

DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Ne snosimo odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ukoliko su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole („Viša sila").

Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog, sledeće:

I. Štrajk, zatvaranje ili druge oblike protesta.

ii. Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen) ili pretnju rata ili pripremu za rat.

iii. Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe.

iv. Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih.

v. Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema.

vi. Uredbe, dekrete, zakone, propise ili ograničenja bilo koje vlade ili organa vlasti.

vii. Štrajk, kvar ili nesreću u morskom ili rečnom saobraćaju, poštanskom saobraćaju ili drugoj vrsti saobraćaja.

Podrazumeva se da se naše obaveze koje proizlaze iz Ugovora obustavljaju tokom perioda u kom je Viša sila na snazi i biće nam omogućeno produženje roka u kojem možemo da ispunimo te obaveze u periodu koji je jednak periodu trajanja Više sile. Obezbedićemo sve razumne resurse kako bi se situacija Više sile završila ili kako bismo pronašli rešenje koje nam omogućava ispunjavanje naših obaveza prema Ugovoru uprkos situaciji Više sile.

 

RIZIK OD GUBITKA

 

Artikli koji se kupuju preko Usluga otpremaju se od  strane konkretne Prodavnice ili od strane trećeg lica-prevoznika u skladu s ugovorom o prevozu.  Kao posledica navedenog, rizik od gubitka robe kao i pravo svojine na tim artiklima prelaze na Vas nakon što Prodavnica i/ili prevoznik izvrši isporuku.

 

NEDOSTUPNOST USLUGA, RASKID UGOVORA, PREVARA

 

Mi možemo da izmenimo, suspendujemo ili prekinemo ove Usluge u celosti ili delimično u bilo koje vreme ili iz bilo kog razloga, bez davanja obaveštenja ili troškova. Dodatno navedenom, Usluge mogu privremeno da budu  nedostupne usled održavanja ili drugih razloga. Možemo, po sopstvenom diskrecionom ovlašćenju, da  prekinemo ili suspendujemo Vaše korišćenje ili pristup svim ili delu Usluga ili Vašem nalogu ili članstvo, iz ma kog razloga, uključujući, bez ograničenja, usled povrede ovih Uslova korišćenja. Ukoliko Vas u bilo koje doba obavestimo da je Vaš pristup i/ili korišćenje  Usluga prekinut ili da je Vaš nalog ukinut, morate odmah da prestanete i uzdržite se od svakog pristupa i/ili korišćenja. U slučaju da su raskinuti ovi Uslovi korišćenja ili da je Vaše članstvo prestalo ili nalog ukinut, ograničenja koja se odnose na pitanja prava intelektualne svojine, predstavljanja i garancije i ograničenje odgovornosti koje je ovde predviđeno, obeštećenje (kao i sve druge Vaše obaveze koje po svojoj prirodi nastavljaju da važe i po prestanku ugovora) ostaće na pravnoj snazi.

 

POVREDA AUTORSKOG PRAVA; obaveštenje i procedure uklanjanja sadržaja

 

Ukoliko smatrate da ma koji od sadržaja na našim web stranicama povređuje Vaše autorsko pravo, možete da zahtevate da isti budu uklonjeni. Zahtev mora da bude potpisan (ili da sadrži elektronski potpis) nosioca autorskog prava ili ovlašćenog zastupnika i mora da: (a) identifikuje materijal koji sadrži navodnu povredu autorskog prava; (b) naznači gde na web stranicama ili mobilnim aplikacijama se nalazi materijal kojim se povređuje autorsko pravo; (c) navede Vaše ime i prezime i podatke za kontakt; (d) sadrži navod da ste uvereni da se materijalima vrši povreda autorskog prava; (e) sadrži navod da su podaci u Vašem zahtevu tačni; i (f) sadrži   izjavu “pod pretnjom kazne za lažno svedočenje” da ste zakoniti titular autorskog prava ili da ste ovlašćeni da postupate u ime titulara autorskog prava.

 

REŠAVANJE SPOROVA; Merodavno pravo

 

Mada činimo sve razumne napore da razrešimo sve nesporazume koje možete da imate sa Platformom imade.shop, ukoliko ovi napori budu bezuspešni, Vi i mi smo saglasni da će svi zahtevi, sporovi ili nesporazumi koji nastanu iz ili u vezi Vaše upotrebe Usluga, ovih Uslova korišćenja, kupovine, prodaje i/ili kupovine ma koje robe i/ili sadržaja, objavljivanja ili obelodanjivanja bilo kojih informacija o ili u vezi s Uslugama ili bilo kojim ponudama, biti rešavani u sudskom postupku pred nadležnim sudom u Srbiji.

 

Na ove Uslove korišćenja (zajedno sa Politikom o privatnosti i kolačićima) i sve Zahteve primenjuje se materijalno pravo Srbije, ne uzimajući u obzir pravila o sukobu zakona.

 

IZMENE UGOVORA

 

Društvo IMADE d.o.o. ima pravo da u svakom trenutku izmeni ove Uslove korišćenja. Podležete pravilima i Uslovima koji su na snazi u trenutku u kom koristite ovaj veb-sajt ili vršite porudžbinu, osim ako prema zakonu ili odluci organa vlasti moramo retroaktivno da izvršimo promene u navedenim pravilima, Uslovima ili Pravilima privatnosti. U tom slučaju moguće promene će takođe uticati na porudžbine koje ste prethodno izvršili. Ukoliko ne prihvatite izmene, nemojte da koristite ovaj veb-sajt. Ukoliko se utvrdi da je ma koja izmena nevažeća, ništava ili iz bilo kog razloga neizvršiva ta izmena je izdvojiva i ne utiče na punovažnost i izvršivost preostalih izmena ili uslova. Treba da redovno proveravate sva nova obaveštenja o izmenama  kako bi ste bili informisani o Uslovima korišćenja. Vaše kontinuirano korišćenje Usluga posle ma koje izmene, bez obzira da li ste Vi direktno primili izmenu, znači da ste primili i da ste saglasni sa svakom takvom izmenom.

 

RAZNO

 

Osim ukoliko ovde nije drugačije navedeno, ovi Uslovi korišćenja, zajedno s Politikom o privatnosti i kolačićima čine celokupan ugovor između Vas i Platforme imade.shop u vezi Usluga. Ukoliko je ma koji deo ovih Uslova korišćenja nevažeći ili neizvršiv, taj deo ugovora će da se tumači na način koji je u skladu sa merodavnim pravom da bi odrazio, što je bliže moguće, originalne namere ugovornih strana, a preostale odredbe ostaće u celosti na pravnoj snazi. Propust društva IMADE d.o.o. da postupi u vezi povrede ugovora koju ste izvršili Vi ili druga lica ne uskraćuje pravo društvu IMADE d.o.o. da reaguje u vezi naknadnih ili sličnih povreda ugovora.

 

Propust društva IMADE d.o.o. da vrši ili sprovede ma koje svoje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja neće da predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe. Ovi Uslovi korišćenja i sva prava i licence koje su na osnovu ovog date društvo IMADE d.o.o. može da ustupi bez ograničenja. Naslovi članova sadržani u ovim Uslovima korišćenja dati su samo iz praktičnih razloga i ne ograničavaju niti na drugi način utiču na odredbe ovih Uslova korišćenja. Da bi se izbegle nedoumice, ovi Uslovi korišćenja primenjuju se samo u meri dozvoljenoj zakonom.