REKLAMACIJE I POVRATI

 

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

 

Član - kupac ima pravo da odustane od zaključenog ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

 

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora, koji će mu biti dostavljen u trenutku zaključenja ugovora, ili na drugi nedvosmislen način.

 

Obrazac za odustanak od ugovora možete pronaći na sledećem linku.

 

Kupac ima pravo da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak od ugovora Prodavnici – prodavcu. U ovom slučaju, Prodavnica je dužna da ga bez odlaganja obavesti o prijemu u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

 

Izjava o odustanku od ugovora smatraće se blagovremenom ukoliko je u navedenom roku upućena Prodavnici koja je prodavac u konkretnom ugovoru.

 

Kupac je dužan da vrati robu prodavcu (Prodavnici ili IMADE d.o.o. kada je on bio prodavac) ili licu ovlašćenom od strane njega, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

 

REFUNDACIJA SREDSTAVA

 

Prodavnica sa kojom ste zaključili ugovor će vam najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema popunjenog obrasca ili drugog vida obaveštenja, vratiti uplaćen iznos, računajući troškove dostave.

 

Artikli koji budu vraćeni radi refundacije na osnovu Vaše uplate biće refundirani prema prvobitnoj kupoprodajnoj ceni.

 

Prodavnica može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

 

Molimo obratite pažnju da kada kupujete proizvod od Prodavnice, zasnivate direktan (pravno obavezujući) ugovorni odnos sa Prodavnicom i stoga odgovornost i obaveza refundacije iznosa koji ste uplatili ili zamene je na Prodavnici i njegovim uslovima za refundaciju plaćene cene i/ili zamene artikala.

 

 

 

REKLAMACIJE

 

U slučaju reklamacije, Član - kupac se mora obratiti Prodavnici sa kojom je zaključio kupoprodajni ugovor, i to na način određen Uslovima korišćenja konkretne Prodavnice sa kojom je zaključio ugovor.